Privacy

PAZIO

PAZIO is een overkoepelend eHealth portaal waarin online diensten van meerdere zorg- en welzijnsorganisaties worden samengevoegd voor de burger. Eén veilige toegang tot online zorg- en welzijnsdiensten.

Patiënten en cliënten loggen één keer in met DigiD en hebben via PAZIO toegang tot de online diensten van de huisarts, het ziekenhuis, maar ook tot die van de fysiotherapeut, het buurtteam en de gemeente.


Identiteit

PAZIO, onderdeel van UMC Utrecht, gevestigd te (3732 AG) De Bilt, aan de Groenekanseweg 70, geregistreerd in Nederland bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30244197.


Persoonsgegevens

PAZIO verwerkt persoonsgegevens die opgehaald worden uit de Basisregistratie Personen (BRP), namelijk:

-Het Burgerservicenummer (BSN);

-Voornaam, achternaam, initialen en tussenvoegsel;

-Geslacht;

-Straat, huisnummer, toevoeging, plaatsnaam en postcode;

-Geboortedatum;

De volgende gegevens verwerkt PAZIO ook doordat u deze zelf verstrekt;

-E-mailadres

-Telefoonnummer


Bijzondere persoonsgegevens

PAZIO verwerkt het Burgerservicenummer.


Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking

PAZIO verwerkt uw gegevens alleen indien sprake is van een (behandel)relatie tussen u en uw zorgverlener. PAZIO verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

-Authenticatie; proces om na te gaan of u daadwerkelijk bent wie u beweert te zijn.

-Het tonen van de juiste portalen en diensten.

-Gebruikersstatistieken; deze statistieken bevatten informatie over uw klikgedrag binnen het portaal. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

-Een unieke User ID;

-Het portaal waarbij de persoon in kwestie is ingelogd;

-De datum en het tijdstip waarop de persoon in kwestie:

-Heeft ingelogd

-Heeft uitgelogd

-Op een specifieke diensten button heeft geklikt

-Op een andere button (e.g. uitleg of helpdesk) heeft geklikt.


Delen met andere partijen

PAZIO deelt uw alleen persoonsgegevens met een derde partij in het geval dat u gebruik maakt van de diensten/button in het portaal die worden verwerkt door een derde partij. Op moment dat u op een button klikt wordt een applicatie aangeroepen. Allereerst wordt uw BSN doorgestuurd ter authenticatie. Daarna wordt bij een aantal diensten ook uw profielgegevens opgevraagd. Hieronder staat een overzicht van derden en welke gegevens zij verwerken. Met ieder onderstaande derde partij is een sub-verwerkersovereenkomst afgesloten.


Derde partijWelke gegevens worden verwerkt
Mijn Gezondheid.net (MGn)BSN
PharmeonBSN, Achternaam, initialen, geslacht, straat, huisnummer, postcode, plaatsnaam, telefoonnummer, e-mailadres
CentricBSN, Achternaam
Ksyos/TherapielandBSN
SaltroBSN
UMC UtrechtBSN
PortavitaBSN
Zorgverband/PsynetBSN
Online afsprakenAchternaam, initialen, geslacht, straat, huisnummer, postcode, plaatsnaam, telefoonnummer, e-mailadres


Duur van verwerking

PAZIO voert de verwerking uit gedurende de looptijd van de gesloten overeenkomst met de eigenaar van het portaal, namelijk uw zorgverlener/gemeente of soortgelijke organisatie. Indien u eerder de verwerking wilt beëindigen kunt u contact opnemen met onze helpdesk via het contactformulier.


Recht op inzage, rectificatie of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te rectificeren en te laten verwijderen. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen, kunt u contact opnemen met onze helpdesk via het desbetreffende contactformulier.


Intrekken toestemming

U kunt uw toestemming tot verwerking ten alle tijden terug trekken. Stuur uw verzoek via het contactformulier van de helpdesk in. Nadat uw toestemming ingetrokken wordt, zal uw account voor het betreffende portaal ingetrokken. U kunt dan geen gebruik meer maken van het portaal en haar diensten.


Cookies

PAZIO gebruikt alleen functionele cookies. In het geval van uw gezondheidsportaal worden een aantal functionele cookies weggezet. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van het portaal. Zo wordt er gebruik gemaakt van een cookie die de sessie bijhoudt en een voor authenticatie, oftewel dat er wordt nagegaan dat u daadwerkelijk bent wie u beweert te zijn.


Beveiliging

PAZIO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Indien u nog vragen heeft kunt u ten alle tijden contact opnemen met onze helpdesk.